ID-1 Kft Villamossági Szaküzlet
Főoldal >> Katalógus >> Jótállás, szavatosság, Szállítás Ma 2018. március. 22. csütörtök, Beáta napja van.
Termékek
Menü
Flag Counter
Hirdetés
Jótállás, szavatosság, Szállítás
Jótállás, szavatosság, Szállítás
Á.F.SZ.

5. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
5.1. Jótállás

5.1.1. Az ID-1 Kft-t az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.1.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.1.3. AzID-1 Kft egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

5.1.4. A Vállalkozásaz egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék a Fogyasztó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

5.1.5. Az ID-1 Kftnek minden esetben jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, vagy vita esetén felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási és vizsgálati költség a Fogyasztót terheli.

5.2. Kellékszavatosság

5.2.1. Avásárló hibás teljesítés esetén az ID-1 Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az ID-1 Kft-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát azID-1 Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha azID-1 Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.2.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra azID-1 Kft adott okot.

5.2.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni azID-1 Kft-vel. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti.

5.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket azID-1 Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3. Termékszavatosság A termék hibája esetén aVásárló - választása szerint - az 5.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját aVásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 5.2. és a 5.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5.5. A termékszavatossági igénnyel kapcsolatos további információk az alábbi linken találhatóak 3.sz mellékletet

A fuvardíjat a Partner viselil.

Szállítási költségek:
0,1 - 3kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.650,- Ft
3,1 - 9,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 2.250,- Ft
10 - 30,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 3.500,- Ft
31 - 50kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 4.500,- Ft
50 Kg fölött vagy 2m hossz felett csak helyszíni átvétel
Szálanyagot csak külön csomagban tudunk küldeni. ( műanyag csatorna, villámvédelmi felfogó csúcs 2m.ig ) Futárszolgálati díj : Bruttó 6.500,- Ft

Utánvéttel kiszámítása
0,1-5kg között 1.-Ft - 50.000.-Ft ig Budapesten ezekben a kerületekben : IV, VI, VII, XIII. utánvételi díj : Bruttó 999.-Ft

0,1 - 0,5kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.250,- Ft
0,6 - 3kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.650,- Ft
3,1 - 9,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 2.250,- Ft
10 - 30,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 3.500,- Ft
31 - 50kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 4.500,- Ft
50 Kg fölött vagy 2m hossz felett csak helyszíni átvétel
Szálanyagot csak külön csomagban tudunk küldeni. ( műanyag csatorna, villámvédelmi felfogó csúcs 2m.ig ) Futárszolgálati díj : Bruttó 6.500,- Ft

0,1-50 kg-ig:
1.-Ft - 9 999.-Ft-ig : Bruttó 300 Ft
10 000.-Ft - 20 000.-Ft-ig : Bruttó 700.-Ft
20 001.-Ft - 50.000.-Ft-ig : Bruttó 1.140.-Ft
50 001.-Ft - 100.000.-Ft-ig : Bruttó 1.600.-Ft
100 001.-Ft - 200.000.-Ft-ig : Bruttó 2.500.-Ft
200 001.-Ft - 500.000.-Ft-ig : Bruttó 5.000.-Ft


Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási és vizsgálati költség a Partnert terheli.
Árgép     Shophunter.eu a boltvadász          


http://www.villamossági-szaküzlet.com   http://www.villamossági-bolt.com
http://www.villámvédelem-kiépítés.hu   http://www.villámvédelem.eu
http://www.villamvadelem.info   http://www.villámvédelem-budapest.hu
http://www.villanyszerelés-budapesten.com   http://villanyszerelő-budapest.hu
http://www.alexa.com/siteinfo/id1.hu   https://www.facebook.com/id1kftFONTOS !!


Az itt szereplő termékek nagy részét külső raktáron tároljuk, nincs
 üzletünkben, érdeklődjön az árukészletről telefonon.

  1. Áraink csak a webüzleten keresztül érvényesek, Bruttó árak!! 
  2. Kábelvágást csak az üzletben történő előrefizetéssel vagy előreutalással tudjuk teljesíteni.
  3. ( raktáron lévő kábel-vezeték 12 óráig történő kifizetése esetén, 15:00 órától vagy másnap átvehető )
  4.  A képek csak illusztrációk !!
  5. Pontosabb információt a katalógusok résznél, a gyártók weboldalán talál vagy telefonon tudunk adni.