ID-1 Kft Villamossági Szaküzlet
Főoldal >> Katalógus >> Üzlet szabályzat Ma 2018. március. 25. vasárnap, Irén napja van.
Termékek
Menü
Flag Counter
Hirdetés
Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ID-1 Kft.(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 170/A. cégjegyzékszám: 01-09-681210; adószáma: 11881869-2-41; pénzforgalmi száma: UniCredit Bank, 10918001-00000077-66250005; elérhetőségek (info@id1.hu) képviseli: Demeter Erzsébet ügyvezető igazgató a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.id1.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: ID-1 Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az ID-1 Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Az ID-1 Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az ID-1 Webáruház szolgáltatásait valamennyi magánszemély, illetőleg a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni (fogyasztó, vállalkozás), amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy nem regisztrált, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és esetlegesen szükséges javítását követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével és a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A dolog tulajdonjogát vevő a vételár megfizetését követően a dolog birtokba vételévell szerzi meg.

1.5. Ügyfélszolgálat: ID-1 Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1138 Budapest, Váci út 170/A.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől - péntekig: 9.00-17.00)
Telefon: +36 (1) 359-0375 (hétfőtől - péntekig)
Telefax: +36 (1) 359-0375
Internet cím: www.id1.hu
E-mail: info@id1.hu

2. Regisztráció
2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner (értsd: Partner: Fogyasztó/Vállalkozás/Vevő/Megrendelő/Vásárló) által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára - bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból - hozzáférhetővé válik.

2.3. A Szolgáltató a Partner részére kedvezményt is állíthat be, amely vásárlás közben minden termék esetében a vételárnál rögtön megjelenik. A kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más akciós kedvezménnyel.

3. Megrendelés menete
3.1..Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását - ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett Bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azonban a megrendelés véglegesítése előtt azt az oldal közli. A kedvezménnyel rendelkező Partnerek, interneten keresztül történő vásárlás esetén nem jogosultak a kedvezményükre. A termékek mellett a bruttó ár jelenik meg. A engedmény kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani engedmény rendszerét.

3.3. A Szolgáltató a 12 óráig megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között házhoz szállítja az egész ország területén saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. Amennyiben a Szolgáltató nem saját maga szállítja ki a csomagot, hanem szállítmányozó céggel, abban az esetben a Szolgáltató nem vállal felelőséget, a megrendelt csomag pontos megérkezéséért.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a Partner részére a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Partnervásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Szolgáltató az ajánlatához 48 órán át van kötve. Vásárló a Szolgáltatótól kapott e-mail üzeneteket nem állíthatja be SPAM-nek. Amennyiben mégis ez történik, az ebből fakadó költségek és károk megtérítését - Szolgáltató felhívását követő 8 napon belül - Vásárló az ÁSZF elfogadásával vállalja. Szolgáltató az e-mailek (bármilyen okból fakadó) SPAM mappába való bekerülése okán felelősséget nem vállal. Szolgáltató kijelenti, hogy nem küld hírlevelet, kizárólag egy e-mail értesítőt minden nap 6 órakor, mely a rendelés alatt álló termék státuszát tartalmazza, illetőleg az átvétellel kapcsolatos értesítést küld a megrendelt termék Szolgáltatóhoz való érkezését követően. A státuszjelentés mindaddig megküldésre kerül, amíg a termék átvételre, illetőleg a futárnak átadásra nem kerül.

3.8. A rendelés visszaigazoló e-mailen és/vagy telefonban közölt, az áru beérkezésének időpontját tartalmazó információ pusztán tájékoztató jellegű, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

3.9. A rendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 10:30 tól 17:00 ig biztosítjuk.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnerrel telefonos egyeztetéssel történő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre (lásd 3.3 pont). A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1138, Budapest Váci út 170/A.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, a kárveszély Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.

4.2. A Szolgáltató a 12 óráig megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével (lásd 3.3 és 4.1 pontok). Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a várható szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával egyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, vagy a Partner kifejezett kérésére – újbóli szállítási díjfizetés ellenében -ismételten kiszállítani. Amennyiben mi elküldtük Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön nem veszi át, a csomagot automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre, és mi bukunk rajta egy szállítási költséget. Előfordulhat, hogy nem kap értesítőt, vagy nem találja meg a szállítónk a címet, zárva az ajtó, nem tartózkodik senki a megadott címen, elutazott külföldre stb. Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával elküldjük Önnek, de csakis akkor indítjuk útjára ismét a csomagot, ha annak ellenértéke a bankszámlánkon (átutalással) jóváíródott! Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, ID1 Kft. fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne küldjön újra csomagot, valamint fenntartja a jogot arra is, hogy attól aki egymás után 2 alkalommal mondja vissza a megrendelését, a továbbiakban ne fogadjon el megrendelést. Személyes– nem Webáruházunkon keresztül történő - vásárlása alkalmával – adatai egyeztetése után - lehetőséget biztosíthatunk ezen korlátozás törlésére.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek email és vagy telefonos visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Új Partnerek esetében első megrendeléskor a Szolgáltató a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz vagy előreutalást, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (info@id1.hu vagy a „Kapcsolat” menüben található telefonszámon). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

4.6.A fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az a számlában feltüntetésre kerül.

Szállítási költségek:
0,1 - 3kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.650,- Ft
3,1 - 9,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 2.250,- Ft
10 - 30,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 3.500,- Ft
31 - 50kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 4.500,- Ft
50 Kg fölött vagy 2m hossz felett csak helyszíni átvétel
Szálanyagot csak külön csomagban tudunk küldeni. ( műanyag csatorna, villámvédelmi felfogó csúcs 2m.ig ) Futárszolgálati díj : Bruttó 6.500,- Ft

Utánvéttel kiszámítása
0,1-5kg között 1.-Ft - 50.000.-Ft ig Budapesten ezekben a kerületekben : IV, VI, VII, XIII utánvételi díj : Bruttó 999.-Ft

0,1 - 0,5kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.250,- Ft
0,6 - 3kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 1.650,- Ft
3,1 - 9,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 2.250,- Ft
10 - 30,9kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 3.500,- Ft
31 - 50kg között Magyarországon Futárszolgálati díj : Bruttó 4.500,- Ft
50 Kg fölött vagy 2m hossz felett csak helyszíni átvétel
Szálanyagot csak külön csomagban tudunk küldeni. ( műanyag csatorna, villámvédelmi felfogó csúcs 2m.ig ) Futárszolgálati díj : Bruttó 6.500,- Ft

0,1-50 kg-ig:
1.-Ft - 9 999.-Ft-ig : Bruttó 300 Ft
10 000.-Ft - 20 000.-Ft-ig : Bruttó 700.-Ft
20 001.-Ft - 50.000.-Ft-ig : Bruttó 1.140.-Ft
50 001.-Ft - 100.000.-Ft-ig : Bruttó 1.600.-Ft
100 001.-Ft - 200.000.-Ft-ig : Bruttó 2.500.-Ft
200 001.-Ft - 500.000.-Ft-ig : Bruttó 5.000.-Ft

Csomagolási költséget nem számolunk fel.

Amennyiben egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

5. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
5.1. Jótállás

5.1.1. Az ID-1 Kft-t az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.1.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.1.3. AzID-1 Kft egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

5.1.4. A Vállalkozásaz egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék a Fogyasztó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

5.1.5. Az ID-1 Kftnek minden esetben jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, vagy vita esetén felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási és vizsgálati költség a Fogyasztót terheli.

5.2. Kellékszavatosság

5.2.1. Avásárló hibás teljesítés esetén az ID-1 Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az ID-1 Kft-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát azID-1 Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha azID-1 Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.2.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra azID-1 Kft adott okot.

5.2.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni azID-1 Kft-vel. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti.

5.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket azID-1 Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3. Termékszavatosság A termék hibája esetén aVásárló - választása szerint - az 5.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját aVásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 5.2. és a 5.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5.5. A termékszavatossági igénnyel kapcsolatos további információk az alábbi linken találhatóak 3.sz mellékletet

6. Elállás joga, módja, következményei
6.1. Elállási jog gyakorlásának határideje

6.1.1. A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:
- a termék átvételének napjától,
- több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,
- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat.
A Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, az elállásra nyitva álló határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
Amennyiben a tájékoztatásra 12 hónapon belül sor kerül, a Fogyasztó számára nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizenegyedik napon jár le.

6.2. Elállási jog gyakorlásának módja

6.2.1. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlása céljából felhasználhatja a .. linken keresztül elérhető nyilatkozati mintát vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja 2.sz mellékletet . Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1138 Budapest, Váci út 170/A.
E-mail: info@id1.hu
Telefon: +36 (1) 359-0375 (hétfőtől - péntekig 9:00-17:00)
Telefax: +36 (1) 359-0375

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozásnak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás a határidő számítás szempontjából. (Célszerű a levelet ajánlott küldeményként a postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.)

6.2.2. A Fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Vállalkozás, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29.§ (1) bekezdése szerinti esetekben.

6.2.3. Az elállási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Fogyasztó részéről (Ptk. 1:5. §)
Egyebekben lásd az alábbi mellékletet, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. 1.sz mellékletet

6.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén

6.3.1. A Vállalkozás kötelezettségei
A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztókifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.
A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6.3.2. A Fogyasztókötelezettségei
A Fogyasztóelállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Fogyasztóa terméket utánvétes postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. A visszaküldés költségeit a Fogyasztóköteles viselni azonban,mivel visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott), ez a költség is visszatérítésre kerül. A Fogyasztófelelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

7. Jogérvényesítés
7.1. AFogyasztókérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz:
Személyesen: A Vállalkozás 1.5. pont szerinti ügyfélszolgálatai valamelyikén.
Írásban: A Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel.
Telefonon: Az 1.5. pontban rögzített telefonszámok valamelyikén.
E-mailben. Az info@id1.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Fogyasztóvédelmi hatóság: Az Fogyasztójogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.
Békéltető testület: hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Weboldal: www.bekeltet.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás: A Vásárlójogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

8. Egyebek
8.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.2. A Szolgáltató a Partnerek által bármilyen úton rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, azonban ezen megkeresések küldését bármikor lemondhatja az info@id1.hu e-mail címen. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el, melyhez az ÁSZF elfogadásával Partner kifejezetten hozzájárul, illetőleg avásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük a kezelt adatokat (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket). A szerződéseket az ID1 Kft. elektronikus nyilvántartásában iktatja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

8.4. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek és az alábbi jogszabályok rendelkezése között ellentét van, kizárólag az érintett jogszabályban foglaltak érvényesek, azonban ez a részleges érvénytelenség az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

8.5. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o, pontban megjelölt magatartási kódex-el az ID-1 Kft nem rendelkezik..

Vonatkozó jogszabályok:
- 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

Budapest, 2015.01.14.
Árgép     Shophunter.eu a boltvadász          


http://www.villamossági-szaküzlet.com   http://www.villamossági-bolt.com
http://www.villámvédelem-kiépítés.hu   http://www.villámvédelem.eu
http://www.villamvadelem.info   http://www.villámvédelem-budapest.hu
http://www.villanyszerelés-budapesten.com   http://villanyszerelő-budapest.hu
http://www.alexa.com/siteinfo/id1.hu   https://www.facebook.com/id1kftFONTOS !!


Az itt szereplő termékek nagy részét külső raktáron tároljuk, nincs
 üzletünkben, érdeklődjön az árukészletről telefonon.

  1. Áraink csak a webüzleten keresztül érvényesek, Bruttó árak!! 
  2. Kábelvágást csak az üzletben történő előrefizetéssel vagy előreutalással tudjuk teljesíteni.
  3. ( raktáron lévő kábel-vezeték 12 óráig történő kifizetése esetén, 15:00 órától vagy másnap átvehető )
  4.  A képek csak illusztrációk !!
  5. Pontosabb információt a katalógusok résznél, a gyártók weboldalán talál vagy telefonon tudunk adni.